Haberler


ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi için Süre Uzatımı
6 Ocak 2020

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması için süre uzatıldı. Son tarih 1/7/2020

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili bir açıklama yapılarak 31/12/2019’da sona eren tarih altı ay daha uzatıldı. Yapılan açıklamada “Bilindiği üzere, 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik’in “Uygunluk Belgesi" olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı Geçici 1 nci Maddede “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan saraçlarına taşıt durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlık Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 31/12/2019 tarihine kadar  ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alması zorunludur” hükmü amirdir. Ülkemizdeki ekonomik süreç ve sektörden gelen talepler doğrultusunda taşımacılığın olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla söz konusu maddede öngörülen sürenin 01/07/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.” denildi.

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası