Haberler


Depolama Tesislerine Otomasyon Sistemi Resmi Gazete'de Yayımlandı
1 Ağustos 2017

Petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin stok izleme sistemlerinin daha etkin biçimde takip edilebilmesi amacıyla EPDK tarafından Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Kurul kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeye göre,  depolama faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tank otomasyon sistemi ve tesislerinde bulunan her bir tank için tank ölçüm sistemini kurmaları gerekiyor.

Depolama lisansı sahipleri tesislerinde bulunan petrole, dağıtıcı ve rafineri lisansı sahipleri ise diğer lisans sahiplerinin tesislerinde bulunan petrolüne ilişkin bildirimlerini stok izleme sistemi kılavuzuna göre oluşturup web hizmeti aracılığıyla Kurum’a sunacaklar.

Deneme Çalışmaları 1 Ekim 2017’de Başlıyor

Tank izleme sistemi mevcut olan ve veri aktarımı aşamasına gelen lisans sahipleri, web servis aracılığıyla deneme amaçlı olacak şekilde veri iletimine 1 Ekim 2017 tarihinde başlayacaklar.

Otomasyonsuz Tanka İkmal Yapılamayacak

Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri, tank ölçüm sistemleri çevrimiçi olana kadar ilgili tanka petrol ikmali yapamayacak. Lisans sahipleri, sistemde oluşan hatalı veriye konu arızaları 24 saat içinde, sistemin çevrim içi olup olmadığına ilişkin arızaları ise anında belirlemekle yükümlü olacaklar.

Söz konusu sistemde oluşan arızalar, ilk arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde giderilecek. Stok izleme verilerini tank bazında birbirini takip eden 10 gün boyunca Kuruma web servis aracılığıyla göndermeyen lisans sahipleri elektronik veriler tekrar gönderilmeye başlayıncaya kadar hem tanka ikmali hem de tanktan ürün tahliyesini durduracaklar.

“EPDK’ya Teşekkür Ederiz”

Petrol ve LPG piyasalarındaki tüm lisans sahiplerinin zorunlu otomasyon sistemine geçmesi konusu TABGİS tarafından uzun bir süredir gündeme getiriliyordu. TABGİS, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla zorunlu uygulama olarak hayata geçirilen otomasyon sisteminin petrol ve LPG piyasalarında dağıtıcıların tesis ve depoları ile LPG istasyonlarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının piyasaları otomasyon sisteminin amacına daha çok yaklaştıracak bir düzenleme olacağını savunuyordu. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar,  sektörün daha şeffaf olmasının bir yolunun da etkili bir izleme sisteminden geçtiğini belirtti. Zülfikar, piyasanın sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağını düşündükleri uygulamanın LPG piyasasında da bir an önce hayata geçirilmesinin faydalı olacağını vurgulayarak EPDK’ya teşekkür ettiklerini söyledi. 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası