Haberler


EPDK'dan Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Düzenleme
10 Ekim 2020

EPDK’nın Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kuruma “Diğer” olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt “Diğer Kodlu Akaryakıt (DKA)” olarak tanımlandı. 

Akaryakıt istasyonlarında, Diğer Kodlu Akaryakıt ikmali, daha önce olduğu gibi tüketicinin açık talebi olmadan yapılmayacak. DKA’nın farklılaştırılmış akaryakıt olması zorunlu, ancak her farklılaştırılmış akaryakıt satışının Diğer Kodlu Akaryakıt olarak yapılması zorunlu değil.

TABGİS Dava Açmıştı

TABGİS, geçtiğimiz yıl ilgili Kurul Kararı’nda yer alan farklılaştırılmış akaryakıtın tüketicinin onayı olmadan yapılamayacağını belirten maddesine, müşteriden onay konusunda ispat yükümlülüğünde yaşanacak zorluklar ve bu yükümlülüğün ticaretin olağan akışına aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Diğer Kodlu Akaryakıt Haricinde Yakıt Yoksa Fiyat Farkı Uygulanmayacak

DKA satışının yapıldığı istasyonlarda, DKA olmayan akaryakıt da hazır bulundurulacak. DKA olmayan akaryakıtın herhangi bir sebeple geçici olarak tüketiciye sunulamaması durumunda ise DKA için fiyat farkı uygulanmayacak.

Kullanılan katkı maddesi ve katkılama oranı, Kuruma başvuru aşamasında sunulan raporlardaki ile aynı olacak. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda ise bu akaryakıt DKA olmayan ürünün fiyatı ile satılabilecek. Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayilerinin bu kararda yer alan hususlara uyup uymadığını etkin bir şekilde takip etmekle yükümlü olacak.

Eurodiesel ve Benzer İsimler Kullanılmayacak

Farklılaştırılmış olsun veya olmasın, akaryakıtların ticari isimlendirilmesinde veya tüketiciye sunumunda euro diesel, eurodiesel, eurodizel, euro dizel vb ifadelere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yer verilmeyecek.

Kurul Kararı ile Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu ve Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metni de güncellendi.

İlgili Kurul Kararı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201010-4.pdf

 

 

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası