Haberler


Lisans Başvurularında 213 Sayılı Vergi Kanununa İlişkin Beyan Verilecek
28 Ağustos 2021

EPDK’nın Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, petrol piyasasında bayilik lisansı, depolama lisansı, işleme lisansı ve madeni yağ lisansı başvurularında vergi kanunlarına göre tutulan  defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek, yanıltıcı belge düzenleyip kullanmak, defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, sahte belge düzenleyip kullanmak suçlarına ilişkin devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına dair 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldırmak, donanım veya yazılımını değiştirmek veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale etmek; yapılan satışlara ait belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engellemek, bilgileri değiştirmek veya silmek, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önlemek veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet vermek suçlarına ilişkin de devam eden adli veya idari bir süreç bulunmadığına dair 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Beyan verilecek.

 

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası