Haberler


Özel Sektöre ÖTV'siz Yakıtta Toplu Alım İzni Getirildi
22 Mayıs 2012

6 No'lu ÖTV Genel tebliğinde yapılan değişiklikle karada sabit kurulu deniz yakıtı depoları ve deniz yoluyla düzenli sefer yapmak için hat izni bulunan toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan yolcu ve/veya taşıt aracı taşıyan deniz araçlarını işleten özel sektöre ait firmalara deniz araçlarında kullanacakları yakıtı toplu olarak almalarına yönelik toplu yakıt alım izin belgesi düzenlenebilecek.

Yapılan düzenlemeye göre; Filolarında bir yılda alabilecekleri azami deniz yakıtı miktarı toplamı asgari 5.000 metreküp ve en az 15 adet aracı bulunanlar, filolarındaki tüm bu deniz araçlarını kapsamak ve sadece bu depolarındaki deniz yakıtını kullanmak şartıyla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilgili liman başkanlığına müracaat ederek, her bir deniz aracı için alacakları yakıt alım defterinde kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının ayrı ayrı belirlenmesi yerine, bu kapsamdaki deniz araçları için kullanabilecekleri azami deniz yakıtı miktarının topluca belirlenmesini talep edebilecekler

Talepte bulunan firmalar, firma donatanı ve/veya kiracısı oldukları deniz araçlarının teknik özellikleri, bir yılda yaptıkları sefer sayıları ile ihtiyaç duydukları yakıt miktarlarını içeren raporu ilgili liman başkanlığına sunacaklar. Liman başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda uygun görülen yakıt miktarları belirlenerek firmalara toplu yakıt alım izni verilecek.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası