Haberler


Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2 Aralık 2021

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle Yönetmeliğe, bayilik lisansı altına işlenmek şartıyla sadece demiryolu tren işletmecilerinin sahip olduğu demiryolu araçlarının, demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetleri gereği kullanması gereken araçların akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayan yerler olarak “demiryolu pompası” tanımı eklendi.

Demiryolu Pompaları da Otomasyona Bağlı Olacak

Dağıtıcı lisansı sahipleri daha önce tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompalarında olduğu gibi,  bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından veya demiryolu pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt istasyonunda demiryolu pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurmakla yükümlü olacaklar.

Fatura ve İrsaliyede Teslim Tesisinin de Lisans Numarası Belirtilecek

Serbest kullanıcılar hariç olmak üzere lisans sahiplerine, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışlarında düzenlenecek fatura ve irsaliyelerde satış yapılan muhatabın lisans numarasının yanı sıra ayrıca teslimin yapıldığı tesisin lisans numarasının da belirtilmesi zorunluluğu getirildi. Bu hüküm 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Demiryolu Pompası Ruhsata İşlenecek

Lisansa demiryolu pompası işlenmesi talebi varsa demiryolu pompasına ait faaliyet konusu olarak “Demiryolu Pompası” ibaresini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bayilik lisansı ve lisans tadili başvurularına eklenecek.

İlgili karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211202-5.pdf

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası