Haberler


Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
28 Temmuz 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İstasyonsuz Bayilik Kategorisi Kaldırıldı

Yapılan değişikliğe göre, bayilik lisansları sadece istasyonlu bayi kategorisine verilecek. Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda ise her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, rafinerici lisansı başvurularında aranan 150.000.000 olan asgari ödenmiş sermaye miktarı 75.000.000 TL olarak değiştirildi.

Dağıtıcı Tadili Başvuruları 30 Gün İçinde Yapılacak

Bayilik lisansları, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde sona erdirilecek.

Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 15 gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans sona erdirilecek.

6 Aydan Uzun Süreli Pompadan Satış Yapılmazsa Lisans Sona Erdirilecek

Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç 6 aydan uzun süreli pompadan satış yapılmaması halinde lisans sona erdirilecek.

Bilgi Değişikliğinde Kuruma 60 Gün İçinde Bildirilecek

Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumda veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç 60 gün, bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise 30 gün içerisinde lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep edecek.

Kanunun 7. Maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında, lisanslarına alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işlenmesi koşuluyla ÖTV’siz akaryakıt satışları, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılabilecek.

Dağıtıcı Tadili Koşuluyla Satış Devam Edecek

Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve dağıtıcı tadili yapılmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilecek.

Fesih Durumları Kuruma 15 Gün İçinde Bildirilecek

Bayilik sözleşmelerinin dağıtıcı tarafından bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde ihbarname 15 gün içerisinde, bayi tarafından dağıtıcıya gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili ihbarname ile birlikte Kuruma bildirilecek.

Karşılıklı fesih protokolü ile sona erdirilmesi halinde ise protokol tarihinden itibaren 15 gün içerisinde fesih protokolü ile birlikte Kuruma bildirilecek. Diğer sona erme hallerinde ise sona erme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, sona erme tarihi açıkça belirtilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve varsa sona ermeye ilişkin belgelerle birlikte Kuruma bildirilecek.

Bayilik Teşkilatı Kurma

Yapılan değişikliğe göre bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın, 30 gün içerisinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunlu. Bu süre sonunda gerekli sayıda bayisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını oluşturamamış veya koruyamamış olarak kabul edilecek.

Bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, Kurum tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için duracak. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, bayilik teşkilatı kurma şartı açısından dağıtıcı yeni lisans alınmış gibi kabul edilecek.

Asgari Ödenmiş Sermaye Şartı Ertelendi

Yapılan değişiklikle daha önce ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi 01.07.2020 tarihine kadar sağlama şartı 01.01.2021 tarihine ertelendi. 1.1.2020 tarihinden önce lisans alanlar, bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir raporunu 1.2.2021 tarihine kadar Kuruma iletecekler.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası