Haberler


Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
26 Haziran 2020

Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

TABGİS 4 Ay Önce Başvuruda Bulunmuştu

TABGİS tarafından Şubat ayında akaryakıt istasyonlarındaki hava saatleri muayenesi ile dispenserlerin mühür denetimleri hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunularak, daha önce İl Müdürlükleri tarafından yapılan muayenelerde damga planında yer alan her bir bileşenin damgalarının il müdürlüğü damgası taşıdığı halde bazılarının yenilenmediği, sadece ayar yapılan yerdeki damgaların yenilendiği belirtilmiş ve bu durumda olanlardan damgaların koparılmamış olmaları koşuluyla en son muayene raporundaki tarihin dikkate alınarak muayenenin tamamlanması talebinde bulunulmuştu. Başvurudan sonra Bakanlık tarafından bu yönde bir iç düzenleme hazırlanarak 81 İl Müdürlüğüne bildirilmişti.

Yapılan yönetmelik değişikliğinde söz konusu düzenleme de yer alıyor. Buna göre, servis tarafından yapılan muayenede, ölçü aletinin teknik düzenlemesi gereği ürün etiketi veya üzerinde bulunması gereken bilgilerin eksik olması durumunda, muayeneler ürün üzerinde veya bir önceki muayene raporunda bulunan bilgilere istinaden yapılacak.

Servis, tip onayı olan ve kullanımda bulunan ancak damga planını temin etmek için imalatçısına/ithalatçısına ulaşılamayan veya talep edilmesi halinde tip onayı ve damga planları temin edilemeyen ölçü aletlerinin muayenelerini gerçekleştirecek. Muayene sonucu uygun bulunan ölçü aletleri dışarıdan müdahaleyi engelleyecek şekilde damgalanacak ve buna göre hazırlanan damga planları Bakanlığa bildirilecek.

Ürün Etiketi Bir Sonraki Muayeneye Kadar Uygun Hale Getirilecek

Ürün etiketi bir sonraki muayeneye kadar servisle koordine edilerek mevzuata uygun hale getirilecek. Ancak bir sonraki muayenede uygun hale getirilmezse muayeneye devam edilmeyecek ve bu durum muayene raporunda belirtilerek, ölçü aleti kullanılamayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilecek.

Muayene Geçerlilik Süreleri Muayene Etiketinde Yer Alacak

Akaryakıt hacim ölçek kapları ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayene süresi 2 yıl olarak devam edecek.

Periyodik muayene geçerlilik süreleri muayene etiketi üzerinde yer alacak. Periyodik muayene süresi, tarih olarak değil yıl olarak izlenecek ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılacak. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında muayene raporunda belirtilen damga yılı veya ölçü aleti üzerindeki damgada bulunan yıl esas alınacak.

Kullanılmayacak Ölçü Aletleri İl Müdürlüklerince Mühürlenecek

Ölçü aletlerinden kullanılmayacak olanlar, kullanıcısı tarafından talep edilmesi halinde; ölçü aletinin markası, modeli, tipi ve seri numarasını içeren bilgilerle il müdürlüğüne müracaat edilip,  il müdürlüklerince kullanılmayacak şekilde bağlanarak mühürlenecek. Bu şekilde kullanım dışı bırakılan ölçü aletlerinin yeniden kullanılmasının gerekmesi halinde ilk muayenesi yaptırılarak kullanılacak.

Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazların Muayeneleri 30 Kasım 2021 Tarihine Kadar Tamamlanacak

TABGİS’in Şubat ayında Bakanlık nezdinde gündeme taşıdığı konulardan birisi de hava saatlerinin muayenesiydi. Özellikle TİP onayı bulunmayan hava saatlerinin muayeneleri hakkında yapılan görüşmelerden sonra başvuruların zamanında yapılması koşuluyla 2021 Yılı Kasım ayı sonuna kadar muayenelerin tamamlanacağı şekilde görüşmeler sonuçlanmıştı.

Yönetmelik değişikliğine göre,  servisler, 30 Kasım 2020 tarihine kadar almış olduğu tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularına ilişkin muayeneleri 2020 yılı içinde yapacaklar. Bu tarihten sonra yapılacak başvurularda ise ilk muayeneler 20 gün içerisinde yapılacak. Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar için 2020 yılında alınan başvurulara ilişkin muayeneler 30 Kasım 2021 tarihine kadar yine servisler tarafından tamamlanacak.

6 Aylık Süre İçinde Uygun Hale Getirilecek

2021 yılı sonuna kadar servis tarafından yapılacak muayenelerde; kapanmış veya piyasada faaliyetleri sona ermiş ancak ölçü aleti ile ilgili haklar ve yükümlülükleri başka bir firmaya devredilmemiş imalatçılar/ithalatçılar tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden önce piyasaya tip onaylı olarak arz edilmiş ve halen kullanımda olan ölçü aletlerinde tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan değişiklikler servis tarafından kontrol edilerek uygun görülmesi halinde muayeneleri yapılacak.

Damga planına ek olarak uygulanan damga yerleri varsa bunlar da damgalanarak muayene raporunda belirtilecek. Yapılan değişiklikler servis tarafından uygun bulunmadığı takdirde 6 aylık süre içerisinde uygunsuzlukların giderilmesi koşuluyla ölçü aletinin muayenesi yapılacak.

Muayene İşlemlerine Engel Olana Hapis Cezası

Yönetmelik kapsamında, muayene işlemlerine engel olunması halinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulacak. Anılan maddede, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişilere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası