Haberler


TABGİS Dava Açtı
11 Eylül 2020

TABGİS, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, devredilmek istenen işyerinin fiziki durumuyla ruhsat dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin yürürlükte bulunan mevzuata aykırılık içermesi ve bu aykırılıkların 6 ay içinde giderilmemesi halinde devir işleminin gerçekleşmesini engelleyen düzenlemeye karşı dava açtı.

TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, 9 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin akaryakıt ve otogaz istasyonları açısından diğer sektörlere göre çok daha zorlayıcı etkisinin olacağını, ayrıca devir işleminin belirli şartlara bağlanmasının mülkiyet hakkını da sınırlandırdığını söyledi.

Zülfikar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile görüşmelerinin sürdürüldüğünü ancak şimdiye kadar bir gelişme kaydedilemediğinden bayilerin hak kaybına uğramaması için dava açtıklarını belirtti.

Sektörde aynı konuları düzenleyen mevzuatlar arasında yıllardır süregelen bir eşitlik sorunu bulunduğunu, özellikle Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile TS 12820 standardının çelişen maddelerinin bu düzenlemeden sonra istasyon devirlerini zorlaştırabileceğini söyleyen Ferruh Temel Zülfikar,  ruhsat yönetmeliğine akaryakıt ve LPG Otogaz İstasyonları için özel bir maddenin ilave edilerek sorunun aşılabileceğini kaydetti.

Zülfikar, bir istasyonun çalışma ruhsatıyla birlikte sağlık, emniyet, çevre kurallarını düzenleyen mevzuata uygun olarak tüm belgeleri alınmışsa ve fiziki durumunda da  aykırılık bulunmuyorsa sonradan yapılacak düzenlemelerden etkilenmeden ve yeniden belge istenmeden devir işlemlerinin tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yangın Yönetmeliği En Kısa Sürede Revize Edilmeli

TABGİS Başkanı, asgari emniyet mesafeleri bakımından Yangın Yönetmeliği ile zorunlu Standartlar arasındaki farklılıkların uzun yıllardır sektörü olumsuz yönde etkilediğini, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 8.1 maddesinde yapılan bu değişiklik nedeniyle durumun daha da zorlayıcı hale gelmesinden dolayı mevzuatlar arasında acilen bir eşitleme çalışmasının başlatılması gerektiğini belirterek, tüm sektör paydaşlarıyla birlikte Yangın Yönetmeliği’nin revizyon çalışmasının gündeme alınması için çalıştıklarını söyledi.   

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası