Haberler


TABGİS'in girişimleriyle beklenen değişiklik yapıldı
17 Nisan 2021

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te daha önce ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yapılan ruhsat devirleri, 2020 yılının Haziran ayında iş yerinin fiziki durumunun Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuatla da uyumunun aranacağı şekilde değiştirilmişti.

Düzenlemenin akaryakıt ve otogaz istasyonları açısından diğer sektörlere göre çok daha zorlayıcı etkisinin olacağı ve devir işleminin belirli şartlara bağlanmasının mülkiyet hakkını da sınırlandıracağı gerekçesiyle Eylül ayında TABGİS tarafından dava açılmış ve Bakanlık yetkilileriyle yoğun bir görüşme programı başlatılmıştı.

Yapılan görüşmelerin sonuç verdiği Yönetmelikle ilgili olarak devirlerde yaşanan sorunu ortadan kaldıracak yeni düzenleme bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşletmecinin Kusuru Nedeniyle Mevzuata Aykırılık Varsa Devir İşlemi Yapılamayacak

Yeni düzenlemeye göre, devredilmek istenen işyerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlemesi yapılmayacak.

TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, on aylık süreçte çok sayıda bayinin devir başvurularının bu sebeple beklemeye alındığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından gelinen noktada ise akaryakıt ve otogaz istasyonlarının devir işlemlerini adeta kilitleyen bu düzenlemenin değiştirilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Zülfikar, bu süreçte sektörel sivil toplum örgütleriyle de uyumlu bir dayanışma içinde görüşmelerin ilerletilmesine özen gösterdiklerini söyleyerek “Konuyu detaylarıyla bizden dinleyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çevre Bakanlığı nezdindeki sektörel sorunlarımıza her zaman son derece duyarlı bir yaklaşım sergileyen AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Sayın Hacı Turan’a, Ak Parti Eskişehir Milletvekili ve aynı zamanda sendikamızın İstişare Kurulu Üyesi olan Sayın Harun Karacan’a ve konuyla ilgili tüm süreci hassasiyetle takip ederek çözümün hızlanmasına katkı sağlayan Başkan Vekilimiz Sayın Murat Bilgin’e de katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası