Haberler


VERBİS'e Kayıt için Son Tarih 30 Eylül 2020
29 Eylül 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran ayında Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmak için tanınan süreleri Covid-19 salgını nedeniyle ertelediğini açıklamıştı.

Kayıt için Son Tarih 30 Eylül

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kaydolmaları için tanınan süre 30 Eylül 2020 tarihinde sona eriyor.

Yıllık Çalışan Sayısı ve Mali Bilanço Nasıl Hesaplanacak

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısı dikkate alınmalıdır. Söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değil.

Yıllık mali bilanço toplamı hesaplanırken bilanço usulüne göre defter tutanların yetkili kamu kurumuna verdiği yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam dikkate alınır. Ciro ya da net satış/brüt satış hasılatı bilgisi dikkate alınmaz.

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası