Basın ve TABGİS


TABGİS Teminat için Süre Uzatımı Talebinde Bulundu

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun değişikliği ile akaryakıt ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren bayilere de teminat verme yükümlülüğü getirilmişti. Faaliyetine öteden bu yana devam eden bayilik lisansı sahiplerinin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar vergi dairelerine ilk teminatları vermeleri gerekiyor.

Ancak, bayilerden gelen sorunları değerlendirdiklerini söyleyen TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar hem süre uzatımına hem de bazı değişikliklerin yapılmasının gerektiğini belirterek Gelir İdaresi Başkanlığı’na talepte bulunduklarını açıkladı. 

TABGİS Başkanı, bayiler tarafından aktarılan sorunlardan genel olarak vergi dairelerinin de yeterli bilgiye sahip olmadıklarını bu bakımdan hem yanlış yönlendirmelerin hem de zaman kaybının önlenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’na süre uzatımı ve değişiklik taleplerini ilettiklerini söyledi. Zülfikar, en kısa sürede teminat uygulaması hakkında bir kılavuzun yayınlanmasının da vergi daireleri ve sektör açısından son derece yararlı olacağını sözlerine ekledi.

Teminat Sadece Lisansa Tabi Faaliyetlerden Elde Edilen Ciro için Verilmeli

Bayilik lisansı ile aynı unvan altında farklı iş kolunda faaliyeti bulunanların bu faaliyetlerinin de ciroya dahil olmaları nedeniyle çok yüksek tutarlarda teminat vermek durumunda kaldıklarını belirten Zülfikar, lisansa tabi faaliyetlerden elde edilen hasılat ile diğer faaliyetlerden elde edilen hasılatın muhasebe kayıtlarında ayrıca gösterilmesi şartı getirilmesi halinde sorunun çözüleceğini kaydetti.

Banka Teminat Mektupları Süresiz Değil, 1 Yıl Vadeli Olmalı

TABGİS Başkanı, bankalardan süresiz olarak teminat mektubu alınmasına ilişkin kriterlerin süreli olanlara göre daha detaylı ve günümüz ekonomik koşullarında zorlayıcı olduğundan bayilerden alınacak teminat mektubunun süresiz yerine 1 yıl süreli olacak şekilde düzenlenmesini tekrar talep ettiklerini söyledi.

Teminat Verme Süresi Uzatılmalı

Ferruh Temel Zülfikar, gayrimenkul teminatı göstermek isteyenlerin değerleme süresinin zaman aldığını, ayrıca kurumlar vergisi beyannameleri verildikten sonra teminat tutarının vergi dairesi tarafından bayilere bildirilmesi, bu tutardan beşte bir oranında indirim hakkı tanıyan maddeye uyum olup olmadığının da yine incelenmesi için geçen süre ve araya giren bayram tatili nedeniyle teminat için yeterli süre olmadığından süre uzatımı talebinde bulunduklarını belirtti.   

https://www.petroturk.com/akaryakit/tabgis-teminat-icin-sure-uzatimi-talebinde-bulundu

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası