Sıkça Sorulan Sorular Soru Sormak İstiyorum


Sayın Meslektaşımız,

Ana dağıtım şirketiyle en başından itibaren tarafınızla dikey ilişki kurulmuş ve satış esnasında da taraflar da herhangi bir değişiklik olmamışsa sözleşmeniz 18.9.2010 tarihinde sonlanacaktır.

İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Öncelikle Merkez Ofisimizden matbu ÜYE KAYIT FORMU talep etmeniz gerekmektedir. Gerçek kişiler için form 3 nüsha doldurulup kaşe ve imzaları tamamlandıktan sonra firma yetkililerinin imza sirküleri ile birlikte sendikamıza gönderilir. Tüzel Kişilik ise (A.Ş.-Limited-Komandit- Kollektif- Adi Ortaklık) şirket yönetim kurulunun sendikaya üye olunmasına karar verdiği karar defter fotokopisi, şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yine 3 nüsha doldurulacak matbu ÜYE KAYIT FORMU ile merkezimize teslim etmeniz gerekmektedir. Talebiniz ulaştıktan sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda üyeliğinize karar verilir ve size bildirilir. Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

İntifa anlaşmanızı 18.9.2005 tarihinden önce ve beş yıldan fazla süreliğine yapmışsanız sözleşmeniz 18.9.2010 tarihinde sonlanacaktır. 2005'ten sonra yapılan ve süresi beş yılı aşan sözleşmeler süresinden itibaren beş yıl sonra bitecektir. Örneğin 2008 yılında yapılan intifa anlaşmasının süresi beş yılı aşsa bile  2013 yılında sonlanacaktır.

İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

İstasyonun sizden önceki intifa veren maliki aynı ana dağıtım şirketinin bayisi ise ve sizinle bir bağlantısı bulunuyorsa sözleşmeniz 18.9.2010'da biter.

İyi çalışmalar dileriz.2009.4.28

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
Sektörümüz Rekabet Hukuku mevzuatı gereği Dikey Anlaşmalar Tebliği'ne tabidir. Dikey Anlaşmalar Tebliği gereği rekabet etmeme yükümlülüğü beş yılla sınırlandırılmıştır. Bu yükümlülüğü beş yılına dışına çıkaracak hangi anlaşma olursa olsun, ister intifa, ister kira sözleşmesi, ister bayilik sözleşmesi hepsi beş yıl ile sınırlandırılmıştır. Danıştay 13. Dairesinin 13.5.2008 tarihli kararında da; “dağıtıcı ve bayi arasında imzalanan intifa sözleşmesi ile bayilik sözleşmesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği” vurgulanmıştır. Danıştay’ın emsal niteliğindeki bu kararı Akaryakıt Sektör Raporu’nda yapılan tespitlerle örtüşmüş, Rekabet Kurulu da intifa ve kira sözleşmelerinin birlikte değerlendirilmesi yaklaşımını benimsemiştir.İyi Çalışmalar Dileriz. 

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

Mevcut Rekabet Kurumu Kararına göre iki ihtimal bulunmaktadır. Buna göre;

a) Mülk sahibi kişinin sizden evvel intifa hakkı sahibi olan ana dağıtım şirketiyle bir bayilik ilişkisi kurulmuş ise, bu takdirde mevcut intifa en geç 18.9.2010 yılında sona erecektir. Bu tarihten sonra mevcut ana dağıtım şirketiyle malik tarafından yeni bir intifa anlaşması yapılmadığı takdirde ana şirketiyle aranızda olan kira kontratı mücbir sebep dolayısıyla sona erecektir. Tazminat için mevcut sözleşmenizin değerlendirilmesi gerekecektir.

b) Mülk sahibiyle ana dağıtım şirketi arasında sizden evvel bir bayilik anlaşması yoksa ve sizinde mülk sahibiyle aranızda bir bağlantı bulunmuyorsa bu takdirde intifa hakkı süresi tapuda belirlenen süre sonuna kadar devam edecektir.

Üyelerimize sendikamız avukatı tarafından bu konularda hukuki yardımda bulunulmaktadır. Üyemiz olmanız ve evraklarınızı getirmeniz halinde daha sağlıklı bilgi verilebilecektir.

İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

Rekabet Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda intifanız 18.9.2010 tarihinde sona erer. Daha önce kazanılan tazminatın sebebini açıklamadığınız için bu konuda size net bir cevap veremiyoruz. Ayrıca bayilik sözleşmesinin tek taraflı fesh edilmiş olmasıyla intifanız kalkmaz.

İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

Rekabet Kurulu'nun intifa, kira sözleşmeleri gibi uzun süreli anlaşmalar hakkında alıdğı kararı kastediyorsanız ilgili karar yürürlüktedir.

İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
Bayilik sözleşmeleri 5 yıla kadar yapılabilir. 15/12/2009'da bitecek olan bayilik sözleşmenizi 18/9/2010 tarihine kadar yapabilirsiniz. Böylelikle intifanız ile bayilik sözleşmeniz 2010 yılında aynı anda tamamlanmış olur.  İyi Çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
10/12/2009 tarihinde bayilik sözleşmeniz, 18/9/2010 tarihinde de intifanız bitiyor. Aralık ayında yenileyeceğiniz bayilik sözleşmenizi 18/9/2010 tarihine kadar yaparsanız intifanız ile bayilik sözleşmeniz aynı anda bitmiş olur. Bu durumda 2010 yılının Eylül ayından sonra isterseniz aynı ana dağıtıcı ile isterseniz farklı ana dağıtım şirketleri ile yeni sözleşme yapabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

2005 yılından önce yapılmış ve süresi beş yılı geçen intifa vb. uzun süreli anlaşmalar 18.9.2010 tarihinde sonlanacaktır. Burada dikey ilişkiyi ilk başalatan sözleşme intifa ise sonrasında yapılan bayilik sözleşmeleri de süresi 2010 yılını aşsa dahi sonlanacaktır.

18.9.2010 tarihinde sözleşmenin sonlanmasını takiben başka bir ana dağıtım şirketiyle anlaşabilirsiniz. Bu durumda intifayla ilgili bir bedel almışsanız daha önceki ana dağıtım şirketiniz kalan süreler için talepte bulunabilir. Ancak ana dağıtım şirketinin bu talebi intifanın kalkmasına engel değildir.

İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
Rekabet Kurumu'nun bu kararı bayilik sözleşmenizle birlikte intifanızın da bulunması sebebiyle size de uygulanacaktır. 1996 yılında uzatmalarla birlikte 2021 yılına kadar sürecek intifanız bu karar itibariyle 18/9/2010 tarihinde sonlanacaktır. Kiracı olarak işletmecilik yapmanız sizi karar kapsamı dışına çıkarmaz. İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

 

Sayın Meslektaşımız,
İntifa anlaşmanız olmadığı için bu kararda sizi bağlayan bir durum söz konusu değildir. Bu kararın neticesinde anlaşmanızı şu anda sona erdirecek ya da fesh edilmesini gerektirecek herhangi bir durum da söz konusu değildir. Siz yaptığınız sözleşmeniz neyi gerektiriyorsa 4/7/2010 tarihinde sona eriyorsa bu tarihi beklemekle yükümlüsünüz. İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
Almış olduğunuz istasyonun 1997 yılında yapılmış bir intifa anlaşmasının olduğunu ve anladığımız kadarıyla halen devam ettiğini belirtmişsiniz. Bu durumda, 18/9/2005 tarihinden önce ve beş yıldan uzun bir süre için yapılmış intifa anlaşmalarının süresi 18/9/2010 tarihinde sona erecektir. 1997 yılından bu yana intifa anlaşması devam ediyorsa bu karar sizi de kapsayacak ve intifa sözleşmesi 2010 yılında sonlanacaktır. İyi Çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
18/9/2005'den sonra beş yıldan uzun süre için yapılan anlaşmaların beş yıllık kısmı  muafiyet kapsamındadır. Yani 2007 yılında yaptığınız sözleşmeniz 2012 yılında sona erecektir. Ancak 17 yıl intifa bedeli olarak aldığınız bedelin geri kalan süreleri için ana dağıtıcınızın da talebi elbette olabilir. Ana dağıtım şirketinizle gerekli mutabakatı sağlamanızı gerekir. İyi çalışmalar dileriz. 

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

18/9/2005'den sonra yapılan anlaşmaların beş yıllık kısmı muafiyetten yararlanabilir. Bu durumda 2008 yılında yapmış olduğunuz anlaşmanız 2013 yılında sona erecektir.  Ancak 15 yıl için almış olduğunuz bedele karşılık ana dağıtım şirketinizin sizden geri kalan alacağını talep etmesi de elbette söz konusudur.

İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
26.2.1997 yılında yapmış olduğunuz intifa anlaşmanızın süresi Rekabet Kurumu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 18/9/2005 tarihinden önce ve beş yıldan uzun bir süre için yapılmış olduğundan 18/9/2010 tarihinde sonlanacaktır. 10/12/2004 yılında yapmış olduğunuz  bayilik (işletme) sözleşmeniz ise 10/12/2009 tarihinde bitecektir. Bu durumda isterseniz Aralık 2009'da yenilenmesi gereken bayilik sözleşmenizi 18/9/2010 tarihine kadar yapabilir, hem intifa anlaşmanızı hem de bayilik sözleşmenizi aynı anda bitirebilirsiniz. İnitfanın kaldırılması için 18/9/2010 tarihinden makul bir süre önce ana dağıtım şirketinize başvurarak tapudan terkini istemelisiniz..İyi Çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

2019 yılında bitmesi gereken intifanız Rekabet Kurumu'nun yeni kararı gereği 18/9/2010 yılında sonlanacaktır. Ayrıca sonradan ilave olan 2 yıllık intifa süresinin eklenmesi diye birşey söz konusu değildir. Ancak intifa bedeli olarak almış olduğunuz bir bedel varsa, bu bedelin kalan süreler için ana dağıtıcınız tarafından talep edilmesi de sözkonusudur. Ana dağıtım şirketinizle bu konuda aranızdaki mutabakatı sağladıktan sonra herhangi bir sorun olmaksızın 2010 yılında intifanızı sonlandırabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

 

Sayın Meslektaşımız,
İstasyonunuzu kiraya vermiş olmanız intifa sözleşmesinin sonlanmasına engel teşkil etmez. İntifa bitse bile kira akdi devam eder. İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
18/9/2005'den önce beş yıldan uzun süreler için yapılan anlaşmalar 18/9/2010 tarihinde sona erecektir. Bu durumda Eylül 2009'dan Eylül 2010'a kadar geçen bir yıl için bayilik sözleşmenizi yenileyebilirsiniz.. Böylece intifanız ile bayilik sözleşmeniz aynı dönemlerde sonlanmış olur. İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
18/9/2005 tarihinden önce beş yılı aşkın süreler için yapılan ve rekabet etmeme yükümlülüğünü beş yılın dışına çıkaran her türlü anlaşma bu karar çerçevesinde 2010 yılında sona erecektir. Ek protokol de buna dahildir.
Satış taahhüdünüzden dolayı ileriye yönelik bir talepte bulunulması da söz konusu değildir.
İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız, 

Genel çerçevede 18/9/2005 tarihinden önce ve beş yıldan uzun süreliğine bir intifa yada benzer anlaşmanız varsa 2010 yılında, 18/9/2005 tarihinden sonra beş yılı aşan bir anlaşma yaptıysanız anlaşma tarihinden itibaren üzerine beş yıl koyarak sözleşme bitiş tarihini bulabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 2006 yılında 10 yıllığına bir anlaşma yaptıysanız bu anlaşma bu karar öncesinde 2016 yılına kadar devam edecekti. Ancak yeni RK kararına göre bu anlaşma 2011 yılında bitecektir.

İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
2013 yılında anlaşmanızı bitirmek istemeniz halinde ana dağıtım şirketinizle mutabık kalmanız gerekir. Ana dağıtıcı kalan süreler için verdiği intifa bedelinin bir kısmını talep edebilir. Mutabık kalmanızdan sonra anlaşmanızı sonlandırabilirsiniz. İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,

18/9/2005 tarihinden önce yapılan beş yıldan uzun süreli anlaşmalar 2010 yılında bitecektir. Sizin de yapmış olduğunuz intifa anlaşması bu durumda 2023 değil 2010 yılında sona erecektir. Şirket birleşmeleri ve/veya devir alma işlemleri sözleşmeniz devam ettiği için bu kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.
İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız,
Rekabet Kurumu'nun yeni kararı doğrultusunda anlaşmanızı 18/9/2005'den önce ve beş yıldan fazla bir süre için yapmış olduğunuzdan intifa sözleşmeniz 2010 yılında sona erecektir. Ancak kira anlaşmanız devam edebilir. İyi Çalışmalar dileriz..

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız, İntifanız şu an bitmiş sayılmıyor. Rekabet Kurumunun yeni kararı doğrultusunda anlaşmanız 18/9/2005 tarihinden önce ve beş yıldan fazla bir süre için yapıldığından 2010 yılında intifa sözleşmeniz bitecektir. İyi Çalışmalar Dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız, Rekabet Kurulunun yeni kararına göre 18/9/2005 tarihinden sonra yapılan anlaşmalar, anlaşma tarihinden 5 yıl sonra bitecektir. 2006 yılında yaptığınız anlaşma 2011 yılında sona erecektir. İyi çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız, Rekabet Kurulu'nun aldığı yeni karar çerçevesinde 18/9/2005 tarihinden önce yapılmış ve süresi beş yılı aşan tüm intifa anlaşmalarının süresi 18/9/2010 tarihinde sona erecektir. Bu durumda sözleşmeniz 2015 yılında değil 2010 yılında sona erecektir. İyi Çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Sayın Meslektaşımız, 18/9/2005 tarihinden önce yapılan ve süresi beş yılı aşan anlaşmalar 18/9/2010 tarihinde sona erer. İyi Çalışmalar dileriz.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

Kl Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara yani ticari maksatla taşımacılık yapacaklara verilir. Ancak yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması gerekir. K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir. K2 yetki belgesi almak için başvuranlarda, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtının bulunması şartı aranır.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.

K Yetki belgesi, Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

UYARI : Burada verilen bilgiler evrak üzerinde incelemeye dayanmadığından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında üyelerimizin belgeye dayalı sorularına daha sağlıklı cevap verilmesi mümkündür.
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası