Basın ve TABGİS


TABGİS, Teminatta İndirim Hakkı Olanların Sisteme Yansımaması ve İnceleme Süreçleri Hakkındaki Sorunları Gelir İdaresi Başkanlığı'na Taşıdı

Akaryakıt ve Otogaz bayilerinin Mayıs ayı sonuna kadar vermeleri gereken teminattan 193 sayılı Kanun’un mükerrer 121. Maddesine göre uyumlu olanların indirimli tutarlarının sistemde görünmemesi ve vergi dairelerinin de indirimsiz tutar üzerinden teminat istemeleri üzerine TABGİS tarafından konu Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletildi.

TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, bayilerin bağlı oldukları vergi daireleri ve interaktif vergi dairesi aracılığıyla öğrendikleri teminat tutarlarının kurumlar vergisi beyannamesindeki brüt satışlarının %1’i oranında sisteme yansıdığını, oysa vergiye uyumlu olan bayilerin bu tutarın beşte biri oranında teminat vermeleri gerekirken  indirimli tutarın sistemde görünmemesi nedeniyle sorun yaşandığını söyledi.

Zülfikar, teminat konusunda genel olarak vergi dairelerinde bilgi eksikliği olduğunu, bu durumun gayrimenkul teminatlarının değerleme süreci, süresiz banka teminat mektubu alınabilmesi için bankaların ön inceleme süreçleri de eklendiğinde başvurunun tamamlanması için zaman kaybına neden olduğunu belirtti.

TABGİS Başkanı, hafta sonları ve 19 Mayıs resmi tatil günü çıkarıldığında 13 bini aşkın bayinin teminat yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için sadece 12 iş günü kaldığını, bu sebeple Gelir İdaresi Başkanlığı’na yeni bir başvuruda bulunarak hem indirimli tutarların sistem üzerinden görüntülenebilmesini hem de süre uzatımı taleplerini tekrar ilettiklerini söyledi.

http://haberekonomi.com.tr/?sayfa=haber&icerik=18476&bilgi=tabgis-teminatta-indirim-hakki-olanlarin-sisteme-yansimamasi-ve-inceleme-surecleri-hakkindaki-sorunlari-gelir-idaresi-baskanligina-tasidi

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası