Haberler


Belgesi Olmayanlar Motor Yağı Değişimi Yapamayacaklar
14 Eylül 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, motor yağı değişimi olan işyerlerine hem belge şartı hem de Bakanlığın çevrimiçi programına kayıt olunması yükümlülüğü getirilmişti.

İlgili yönetmelikte, çevre ve insan sağlığı ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanması için atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esaslar belirlenmişti.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi 1 Ocak 2021’e Kadar Alınmalı

Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler,  servisler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1 Ocak 2021 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinden izin belgelerini almış olmaları ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmeler motor yağı değişimi yapamayacaklar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belge alınmasıyla ilgili sürenin yaklaşmış olması nedeniyle TOBB aracılığıyla bir hatırlatmada bulunularak insan ve çevre sağlığının korunarak motor yağlarının ülke ekonomisine geri kazanımının sağlanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Belge Ücretsiz Temin Edilecek     

Motor yağı değişimi yapan işletmeler İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’ni ücretsiz olarak alabilecekler. Belge alınmasının yanı sıra bu işletmelerin Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulamasına girerek kayıt olmaları da gerekiyor. İşletmelerde, önceki mevzuatta olduğu gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda da geçici depolama alanlarının kurulması zorunlu.

Araç Plaka Bilgileri Sisteme Girilecek

Motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların plaka, güncel kilometre, atık motor yağı miktarı, yeni motor yağı miktarı bilgileri Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulaması/Motor Yağı Değişim Noktası Uygulaması (MOYDEN) üzerinden bildirilecek. Uygulama üzerinden bildirim yapıldıktan sonra alınacak motor yağı değişim bilgilerini içeren dokümanın yazıcıdan alınan çıktısı veya e-posta, mesaj uygulamaları gibi dijital ortamlardan araç sahibiyle paylaşılması gerekiyor.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası