Haberler


haber
8 Nisan 2014

EPDK, Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği’ni Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladı. Buna göre piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek yakıt naftanın resmi ismi, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenecek olup bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmayacak. Ancak, EPDK belirtilen ürünü, değerlendirmeye tabi tutabilecek ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilecek, koşula bağlayabilecek veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilecek.

Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası