Haberler


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı
12 Haziran 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğe "iş yeri" ve "sınıf tespiti" tanımları eklendi. Ayrıca gayrisıhhi müesseselerin sınıf tespitini yapma yetkisi, Sağlık Bakanlığı’na verildi.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurmak İsteyen Akaryakıt Bayileri 3 Ay İçinde Başvuru Yapmalılar

Elektrikli araç şarj istasyonları da üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına alındı. Elektrikli araç şarj istasyonlarının otopark, akaryakıt istasyonları ve alışveriş merkezleri ile yetkili idarelerce uygun görülecek yerlerde müstakil olarak kurulabilmesi sağlanacak. Elektrikli araç şarj istasyonları, kurulu bulunduğu işyerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak belirtilecek. Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerekli başvurunun 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

Mevzuata Aykırılıklar 6 Ay İçinde Giderilmezse Devir Yapılamayacak

Devredilmek istenen, işyerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla 6 ay süre verilecek, bu süre içinde aykırılık giderilmezse devir yapılamayacak.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Bulunan İşyerlerinde İşyeri Sahibi ve Çalışanların Mesleki Eğitimi Zorunlu

Yönetmelik kapsamında açılacak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde, işyeri sahibinin veya iş yerinde çalışanların mesleki eğitimlerini tamamlamış olmaları zorunlu hale geldi.

Ancak işyeri sahibinden veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarında, ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile ibraz edilecek) ya da Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgelerine sahip olanların mesleki eğitimleri tamamlanmış kabul edilecek.

Mevzuata Aykırılıkların Giderilmesi için 15 Gün Süre Verilecek

İşyerinde yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle işyerinde oluşmuş, mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus 15 günlük süre verilecek. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve 15 günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyeti durdurulabilecek. Verilen süre içinde aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmezse işletmeciye idari para cezası verilecek olup aykırılık ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde işyeri hakkında verilmiş men kararı kaldırılacak.

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası