Haberler


LPG Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapıldı
11 Ocak 2022

LPG Piyasası Kanunu’nda Petrol Piyasası Kanunu ile benzer şekilde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanların lisans almalarını önleyecek düzenleme yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ve içinde LPG Piyasası Kanunu’nun da yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, lisans sahibinin tüzel kişi olması halinde söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 10’dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek. Bu kişiler ayrıca, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi de olamayacaklar.

LPG Piyasası Kanunu’nda ayrıca  "depolama" tanımının kapsamı da genişletilerek rafinerilerin de tesisleri dışındaki LPG depolama hizmetinden kendi ihtiyaçları doğrultusunda yararlanabilmelerine olanak sağlandı.

 

 

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası