Haberler


LPG Piyasası Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapıldı
4 Aralık 2021

EPDK’nın LPG Piyasasında lisans başvurusu, lisans tadili, süre uzatımı ve sona erdirme başvurularında aranacak bilgi ve belgelere ilişkin kurul kararında değişiklik yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle başvurularda EPDK’ya sunulan tarih içermeyen beyanların tarihi olarak, yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı tarih esas alınacak. 

Beyan Dilekçesi Aranmayacak

Yapılan düzenlemeyle faaliyete yeni başlayacak LPG otogaz istasyonu başvurularında beyan dilekçesi aranmayacak.

Tesisin el değiştirme nedeniyle yeniden lisanslamaya konu olması halinde tesis adresinde farklılık olduğu durumlarda Adres Teyit Yazısı talep edilmeye devam edecek bununla birlikte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında ruhsat devrine ilişkin bilginin EPDK’da kayıtlı bilgilerle uyuşması halinde ise adres teyit yazısı istenmeyecek.

Adres tadili için aranan belgeler yürürlükten kaldırıldı. Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulacak.

Fesih Protokolü Sunulacak

LPG otogaz bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde süresi bitmemiş olan ve EPDK kayıtlarında yer alan bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü sunulacak.

LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair belge dışında belge sunulmayacak. LPG otogaz bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde ise bu lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alacak. Ancak LPG Dağıtıcı lisansı için tesis bilgi dosyası kapsamında yer alan LPG tüpü faturaları yerine LPG tüpü beyanı sunulacak.

Lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bilgiler ile lisansa kayıtlı ve lisans sahibine ilişkin güncel bilgilerin lisans süre uzatımından önceki dönemde değişmiş olması durumunda lisans sahiplerinin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca devam edecek.

Süresinden Sonra Yapılan Başvurular da Tadil Bedelinin Beş Katı Ödenecek

LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, tüp dolum kapasitesi değişimine ilişkin başvuru yükümlülüklerini süresinden sonra yerine getirmeleri halinde, tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin beş katını ödeyecekler. Beş katı cezası otogaz bayilik lisansı sahipleri için uygulanmayacak.

Kupon sistemi kapsamında hizmet vermek isteyen, süresi içinde başvuruda bulunmayan tüzel kişiler, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan LPG dağıtıcı lisans tadil bedelinin beş katını ödeyerek kupon sistemi kapsamında hizmet vermek için başvurabilecekler.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası