Haberler


Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
26 Eylül 2021

EPDK’nın Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre rafineri lisansı sahipleri bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dâhil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizeli harmanlamak zorunda. Bu hükmün yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olacak.

Biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü lisans sahibine devredilebilecek. Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin bu Tebliğ kapsamında ilgili yükümlülük döneminde; biodizel harmanlama yükümlüğünün tamamını yerine getirecek ve asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olacak.

Devre İlişkin Bildirim Mayıs Ayında Yapılacak

Devre ilişkin bildirim, yükümlülük dönemini takip eden yılın Mayıs ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla EPDK’ya yapılacak.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası