Haberler


TABGİS, Rekabet Kurumu'na bir rapor sundu
31 Ocak 2020

Rekabet Kurumu’nun talebi üzerine,  kredi kartı ve banka kartı kullanımından doğan takas komisyon oranlarının belirlenmesi için Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) koşulsuz ve süresiz muafiyet başvurusu hakkında TABGİS tarafından ayrıntılı bir rapor hazırlanarak dün Kuruma gönderildi.

Ülkemizde halen kredi kartı ve banka kartı takas komisyon oranları Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından belirleniyor. BKM’nin bu hizmeti verebilmesi için gerekli izin Rekabet Kurulu tarafından genellikle 3 yıllık süreler halinde belirleniyor. Komisyon oranlarının çok yüksek olması nedeniyle 2003 yılında TABGİS tarafından Rekabet Kurulu’na soruşturma başvurusunda bulunulmuş ve takas komisyon oranlarının belirlenmesi için kullanılan formülün uygun olmadığına, batak maliyetinin çıkarılmasına karar verilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, kredi kartı kullanımının ülkemizde market ve alışveriş merkezlerinden sonra ikinci sırada yer alarak en fazla akaryakıt sektöründe kullanıldığını ve bayilerin genel giderleri içindeki en yüksek paya sahip olan maliyet kalemlerinden birisi olduğunu belirterek, hem bayilerin üzerindeki bu yükün hafifletilmesi hem de tüketici menfaati doğrultusunda bu konuyu yıllardır çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Takas komisyon oranlarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Zülfikar, dünyadaki uygulamalarda da örneklerinin olduğu gibi bu işin ticari menfaatleri doğrudan etkilenen ve bu sebeple taraf olan bankaların değil,  kamu tarafından belirlenmesinin doğru olduğuna inandıklarını, bu konuda da en doğru adreslerin, gerek uzmanlık alanlarında olması gerekse denetleme ve düzenleme yetkisine sahip olmaları nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olduğunu söyledi.

TABGİS Başkanı, “Bugün AB ülkelerinde kredi kartı komisyonu % 0,30 olarak alınıyor ancak biz de % 1,22 olarak uygulanıyor. Aradaki bu uçurum farkın kapatılması için banka kartları da dahil olmak üzere takas komisyon oranları kesinlikle Kamu tarafından belirlenmelidir” dedi.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası