Haberler


Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
5 Ekim 2023

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilerek, akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin söz konusu sistem kullanılarak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik gönderilmesine ilişkin teknik özellikleri belirliyor.

İstasyonlara Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Kurulacak

Sistem, Taşıt Tanıma Birimi takılan taşıtların tanımlanabilmesine ve sistem kapsamındaki bilgilerin GİB Teknoloji sistemlerine aktarılabilmesine imkân verecek şekilde Darphane tarafından kurulacak ve işletilecek.

UTTS, akaryakıt istasyonlarında kullanılan YN Pompa ÖKC’ler ile iletişim kurabilecek özellikte olacak.

Akaryakıt bayileri, UTTS’nin kurulması ve işletilmesi hususunda akaryakıt pompa ünitesi ve YN Pompa ÖKC üreten veya ithal eden firmalara veya bunların yetkili servislerine, yetkilendirilen otomasyon şirketleri ile akaryakıt dağıtım şirketlerine, Darphane veya Darphane tarafından yetkilendirilen firmalara her türlü teknik desteği sunacak.

Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO) 31 Aralık 2024 Tarihine kadar Taktırılacak

Akaryakıt bayileri, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da yetkili firmalar tarafından üretilen TTO’ları temin ederek 31 Aralık 2024 tarihine kadar taktıracaklar. TTO’ların montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecek. TTO’ların, montaj işlemlerini sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar gerçekleştirecek.

İş için Kullanılan Araçlar Yükümlülük Kapsamında

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların yakıt depo girişi üzerine 31 Aralık 2024 tarihine kadar Darphane tarafından üretilen TTB’ler taktırılacak.

Akaryakıt bayileri, bu Tebliğde belirlenen UTTS kapsamında taktırılması zorunluluğu getirilen TTO’ların tatbiki ve YN Pompa ÖKC bağlantısının yapılması için gerekli her türlü desteği yetkili firmalara verecek. Yetkili firmaların kuracakları bakım ve onarım servislerinin uyacakları şartlar ve esaslar Darphane tarafından tespit edilecek ve denetlenecek.

TTO’lar Sökülmeyecek

TTO’lar zarar görme, bozulma gibi nedenlerle çalışmaması dışında, pompa tabancaları üzerinden sökülmeyecek. Söz konusu durumların oluşması halinde sadece yetkili firmalar tarafından TTO’lar pompa tabancaları üzerinden sökülerek yerine yeni tanımlanan TTO’lar takılacak.

Yetkili firmalar tarafından sökülen TTO’lar tutanak ile tamir, değişim veya imha edilecek ve yapılan işlemler tutanağa bağlandıktan sonra yetkili firmalar tarafından UTTS’ye elektronik olarak bildirilecek. TTO’ların güvenlik, iletişim, fonksiyon ve benzeri tüm özellikleri ile çalışma yöntemi gibi hususlar Darphane tarafından belirlenecek.

Teknik Kılavuz Yayımlanacak

Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazın (TTO), Taşıt Tanıma Birimi’ni (TTB) okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak YN Pompa ÖKC’ye güvenli olarak iletilmesi sağlanacak. YN Pompa ÖKC ile TTO arasında gerçekleşecek güvenli haberleşmenin donanımları, metotları, kuralları ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzla belirlenecek.

Arızalar 48 Saat içinde Giderilecek

YN Pompa ÖKC üreticileri ve yetkili firmalar, cihaz ve sistemlerin kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlayacak. Cihaz ve sistemlerde oluşan arızalar en geç 48 saat içinde giderilecek.

Bayiler, UTTS kapsamında yapılmış bağlantıların korunmasından ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasından sorumlu olacak. Akaryakıt bayileri, UTTS kapsamında TTB takılı taşıtların plaka bilgileri ile YN Pompa ÖKC üzerinde otomatik olarak görünen plaka bilgisinin doğruluğunun kontrolünü yapacak.

UTTS unsurları kiralanamayacak, devredilemeyecek, aktivasyon işlemi yapılmadan satılamayacak veya diğer yollarla kullandırılamayacak.

Hizmet Ücretleri Darphane Tarafından Belirlenecek

UTTS kapsamında Darphane’den temin edilebilecek TTO, TTB, TTO ile YN ÖKC’nin güvenli bir şekilde haberleşmesine imkân sağlayacak donanıma ilişkin ücretler ile UTTS kapsamında verilecek hizmetlerden alınabilecek ücretler Darphane tarafından belirlenecek ve darphane.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Söz konusu ücretler, Darphanenin bir kamu bankası nezdinde açacağı banka hesabına yatırılacak. Ücretler, ilan edildiği ilgili yıl için geçerli olacak, her yılın başında Yİ-ÜFE oranında artırılacak ve bir yıl süresince uygulanacak.

Bu Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231005-4.htm

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası