Haberler


Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş 2022'de Başlıyor
24 Mart 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 527 no’lu Tebliğ ile akaryakıt istasyonlarında kullanılan yazarkasaların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirilmesine karar verildi.

Yeni Nesil Pompa ÖKC’ye Geçiş 2022 Yılında Başlayacak

Yeni nesil pompa ÖKC’lere ilk olarak Elektronik Kayıt Ünitesiz olan cihaz kullanıcılarından başlanacak. EKÜ bulunmayan cihazlar en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar, EKÜ’lü olanlar ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara geçmiş olacaklar.

1/1/2022 tarihine kadar yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında ise devir dahil yeni şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yeni nesil ÖKC’lerin kullanılması zorunlu olacak. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce zorunluluk başlayacak.

Tebliğin yürürlük tarihi ile 1/1/2022 tarihleri arasında satın alınan EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’ler de 31/12/2023 tarihine kadar YN Pompa ÖKC ile değiştirilecekler.

Kayıtlar Yetkili Terminal Servis Merkezleri Tarafından Tutulacak

Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazların üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlerin takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilecek “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri” tarafından yapılabilecek.

Terminal Servis Merkezleri verilerin teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliğin sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bakanlık/Başkanlık BİM’e iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini verecekler.

GİB tarafından TSM’lerin nitelikleri, başvuru, test, değerlendirme, izin, onay, güvenlik, denetim ve sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile uymaları gerekli diğer kural ve standartlar ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarla açıklanacak.

Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) Satılamayacak ve Devredilemeyecek

Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan EKÜ’süz ÖKC’lerin satışı ve devri yapılamayacak. Devir ve satış yasağı Elektronik Kayıt Üniteli olanlarda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacak ve EN Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı da yine bu tarihten sonra yapılamayacak.

Pompa ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışların Elektronik Ortamda Bildirim Zorunluluğu

Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin teknik kılavuzlar ve tanımlanan fiş, rapor veya diğer bilgiler elektronik ortamda doğrudan ya da ÖKC Terminal Servis Merkezleri aracılığıyla Bakanlık/Başkanlık Bilgi İşlem Merkezi’ne aktarılacak. Aktarım yöntemini ve aktarıma ilişkin diğer usul ve esaslar ise GİB tarafından belirlenerek ynokc.gib.gov.tr adresinden duyurulacak.

Bilgilerin elektronik ortamda gönderilme sorumluluğu ÖKC üreticileri ile birlikte ÖKC Terminal Servis Merkezlerinde bulunuyor. Ancak, Terminal Servis Merkezleriyle sürekli çevrim içi bağlantılı olunmasının sorumluluğu ise akaryakıt istasyonunu işletene ait olacak.

Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Ceza Uygulanacak

Belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, ÖKC Terminal Servis Merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

Yazarkasa ve Otomasyon Tedarikçileri için Teknik Kılavuz Oluşturulacak

Akaryakıt istasyonlarında bulunan istasyon otomasyon sistemlerinin güvenlik ve standartlarının sağlanması amacıyla, otomasyon yazılımını sunan ve/veya akaryakıt istasyonları ile dağıtım şirketlerine bu yazılımları kuran firmaların yazılımlarının temel, teknik, fonksiyonel özelliklerini ve güvenliğe ilişkin asgari olarak bulunması gereken hususlar hazırlanacak teknik kılavuzlar ile belirlenerek ynokc.gib.gov.tr adresinden duyurulacak.

TABGİS’in Önerisi Kabul Edildi

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerde, fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer verildiğinin tespit edilmesi halinde, sahte veya yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması için akaryakıt istasyonlarını işleten mükellefler ve bu belgeleri kullananlar nezdinde de vergi incelemesi başlatılacak.

TABGİS tarafından akaryakıt bayilerinin en mağdur olduğu konulardan birinin istasyon adına sahte fiş üretilmesi ve bu sahte fişlerin gider olarak kullanılması nedeniyle bayilerin incelendiği gibi eş zamanlı olarak sahteciliği yapan ve bunları kullananların da incelenmesi gerektiği bildirilmişti.

Ayrıca, sektördeki kaçakçılık ve kayıt dışı uygulamaların engellenmesi için istasyonlara yazarkasa ve otomasyon sistemi tedarik eden kuruluşların da yasal sorumluluklarının belirlenmesi gerektiği uzun yıllardır TABGİS tarafından da ısrarla önerilen konular arasındaydı.

Tebliğle ilgili bir açıklama yapan TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, özellikle otomasyon sistemlerini tedarik eden kuruluşlara yönelik yapılan düzenlemeyi son derece yerinde bulduklarını belirtti. Zülfikar, bu düzenlemenin yapılması gerektiğini uzun yıllardır dile getirdiklerini, hem otomasyon tedarikçilerini,  hem de istasyonlar adına sahte yazarkasa fişi üreterek buradan haksız kazanç sağlayanlar nedeniyle bayilerin mağduriyetini göz ardı etmeyip, sektörün sesine kulak veren Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tüm yetkililerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı 6 Ayı Geçmemek Üzere Uzatma Yetkisine Sahip

Gelir İdaresi Başkanlığı, YN Pompa ÖKC onaylarına ilişkin test ve değerlendirme aşamalarını, onay işlemlerini gerçekleştiren test ve değerlendirme kuruluşlarının işlem kapasitesini ve bu kuruluşlarca önerilen test ve değerlendirme sürelerini, YN Pompa ÖKC’lerle ödeme ara yüzlerinin entegrasyon süreçlerini, akaryakıt pompa ünitelerinin YN Pompa ÖKC’lerle bağlantı ve entegrasyon sürecini ve benzeri diğer teknik çalışma gerekliliklerini değerlendirerek Tebliğ’de belirlenen süreleri ayrı ayrı veya birlikte her defasında 6 ayı geçmemek üzere uzatabilecek.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-12.htm

 

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası