Basın ve TABGİS


TABGİS Başkanı Bilgin: ‘Süre uzatımı yetmez, tüm bayiler için iki yıl sabitlenmeli’

Akaryakıt sektöründe teminat uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerde 6 Şubat 2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona erenler 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı. Teminat verme süresinin uzatımı hakkında TABGİS Başkanı Murat Bilgin, “Süre uzatımı yetmez, tüm bayiler için iki yıl sabitlenmeli.” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TABGİS Genel Başkanı Murat Bilgin, öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’na süre uzatımı için teşekkür ettiklerini ancak sadece süre uzatımının yetersiz olacağını söyledi. Bilgin, teminat uygulamasının deprem felaketinden etkilenen illerdeki meslektaşlarımızın durumları bakımından son derece sıkıntılı olduğunu ancak genel olarak da akaryakıt fiyatlarının olağanüstü artışa geçmesiyle birlikte istasyon cirolarının yükseldiğini ve teminat tutarlarının tüm bayiler açısından bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığını sözlerine ekledi.

TABGİS Başkanı, 2021 ve 2022 yılları arasındaki akaryakıt fiyat artışlarının benzin ürünlerinde ortalama % 155, motorin ürünlerinde ise % 204 oranında artış gösterdiğini dolayısıyla teminat tutarına yansıyacak bu olağan üstü artışlardan bayilerin olumsuz yönde etkilenmemesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen talepleri hakkında bilgi verdi.

“OHAL KAPSAMINDAKİ 11 İL BAŞTA OLMAK ÜZERE TEMİNAT UYGULAMASI TÜM BAYİLER GENELİNDE DÜZENLENMELİ “

OHAL kapsamında bulunan illerdeki bayilerin bazılarının istasyonlarının depremde hasar almaları nedeniyle kapalı olduğunu, bazılarının da bölgede yaşanan ağır yıkım nedeniyle sadece o bölgedeki acil ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde ve son derece zor koşullar altında faaliyetlerini sürdürebildiğini söyleyen TABGİS Başkanı Murat Bilgin,  başta OHAL kapsamındaki illerde bulunan bayiler olmak üzere akaryakıt fiyatlarının artması ve cironun yükselmesi nedeniyle tüm bayiler için düzenleme gerektiğini söyledi. 

“TEMİNAT İKİ YIL SÜRE İLE SABİTLENMELİ”

Bilgin, tüm bayilerin geçen yıl süresiz teminat verdiklerini, bu teminatların ciroya göre herhangi bir güncelleme yapılmasına gerek olmaksızın iki yıl süre ile sabitlenmesini talep ettiklerini, iki yıllık sürenin sonunda da güncellenecek teminat tutarının cironun %1’i olarak değil en az yarı oranı üzerinden alınmasını da istediklerini belirtti.

Ayrıca, farklı sektörlerde işleri olan bayiler için sadece lisansa tabi faaliyet üzerinden teminatın alınması için de yeniden talepte bulunduklarını belirten Murat Bilgin, lisansa tabi faaliyetlerden elde edilen hasılat ile diğer faaliyetlerden elde edilen hasılatın muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla bu düzenlemenin de değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.  

https://www.petroturk.com/akaryakit-haberleri/tabgis-baskani-bilgin-sure-uzatimi-yetmez-tum-bayiler-icin-iki-yil-sabitlenmeli

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası