Duyurular


2011 Yılında Dağıtıcılar Arası Ticaret İznine İlişkin Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 
K U R U L  K A R A R I 
Karar No: 2967/4                                                       Karar Tarihi: 28/12/2010                                    
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28/12/2010 tarihli toplantısında;
     Dağıtıcı lisansı sahiplerine, Kurumumuz ilgili mevzuatı ile 22/04/2009 tarihli ve 2073/1-3 sayılı Kurul Karar’ında yer alan hususlar doğrultusunda, 01/01/2011 ve 31/12/2011 tarihleri arasında dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izni verilmesine,
 Karar verilmiştir.
 
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası