Duyurular


2013 Yılı İdari Para Cezaları Belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol, elektrik, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında uygulanan idari para cezalarını 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere % 7,8 oranında artırdı.

Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara 879 bin 168 TL ceza

Kanunun idari para cezalarını belirleyen 19’uncu maddesi çerçevesinde, lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar, fiyat oluşumunu dolaylı veya dolaysız olarak engelleyenler veya engellemeye teşebbüs edenler hakkında uygulanacak idari para cezaları 815 bin 555 TL’den 879 bin 168 TL’ye çıkarıldı.

Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi halinde idari para cezası 339 bin 814 TL’den 366 bin 319 TL’ye yükseltildi.

LPG piyasası idari para cezaları

LPG Piyasasında lisans almadan faaliyette bulunanlara 732 bin 640 TL, lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ve bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemleri yapanlara 366 bin 319 TL, bunları ihlal eden sorumlulara 73 bin 263 TL, iki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adrese yapmayan bayilere 144 TL, kanunun getirdiği diğer yükümlülüklere uymayanlara da 1463 TL idari para cezası uygulanacak.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası