Duyurular


2015 Yılı LPG Piyasası Lisans Bedelleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :                                                                                           

KURUL KARARI  

Karar No: 5385                    Karar Tarihi: 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli  toplantısında, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

 

 

 

 

a)Lisans Alma Bedeli

LPG Dağıtıcı lisansı için 203.600.- (ikiyüzüçbinaltıyüz)TL,
LPG Depolama lisansı için 20.400.- (yirmibindörtyüz)TL,
LPG Tüpü İmalatı lisansı                                             13.600.- (onüçbinaltıyüz) TL,
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı               2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,
LPG Taşıma lisansı  
- Karayolu için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
Boru hattı ile taşıma 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
- Demiryolu için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
- Denizyolu için gemi başına  3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
LPG Otogaz Bayilik lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
   
b) Lisans sureti: 1.375.- (binüçyüzyetmişbeş)TL,
   
c) Lisans tadili:  
LPG Dağıtıcı lisansı için 4.100.-(dörtbinyüz)TL,
LPG Depolama lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,
LPG Tüpü İmalatı lisansı için 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı

1.375.- (binüçyüzyetmişbeş)TL,
   
LPG Taşıma lisansı  
Karayolu için: 2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,
-Boru Hattı ile taşıma 2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,
-Demiryolu için  2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,
-Denizyolu için gemi başına  2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,
-LPG Otogaz Bayilik lisansı  için                                   2.100.- (ikibinyüz) TL,
   

d) Süre uzatımı (vize)                   Lisans alma bedelinin % 50’si

 

 Madde 2- Bu karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası