Duyurular


2020 Yılı için Lisans Bedelleri

EPDK 26 Aralık 2019 tarihli toplantısında, Petrol ve LPG piyasasında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanacak lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerini belirledi. Buna göre;

Petrol Piyasası

Lisans Alma Bedeli:

Rafinerici lisansı için

815.300 (sekizyüzonbeşbinüçyüz) TL

Dağıtıcı lisansı için

590.000 (beşyüzdoksanbin) TL

Depolama lisansı için

35.200 (otuzbeşbinikiyüz) TL

İletim lisansı için

35.200 (otuzbeşbinikiyüz) TL

İhrakiye teslimi lisansı için

35.200 (otuzbeşbinikiyüz) TL

İşleme Lisansı

 

Petrokimya için

35.200 (otuzbeşbinikiyüz) TL

Biyodizel için

12.000 (onkikibin) TL

İşleme (atık) lisansı için

92.300 (doksanikibinüçyüz) TL

Madeni yağ lisansı için

117.000 (yüzonyedibin) TL

Serbest kullanıcı lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

Taşıma lisansı

 

Demiryolu için

6.100 (altıbinyüz) TL

Denizyolu için gemi başına

6.100 (altıbinyüz) TL

Bayilik lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

 

Lisans sureti: 2.350 (ikibinüçyüzelli) TL

Lisans Tadili:

Rafinerici lisansı için

16.500 (onaltıbinbeşyüz) TL

Dağıtıcı lisansı için

12.000 (onikibin) TL

Depolama lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

İletim lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

İşleme lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

Madeni yağ lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

Serbest kullanıcı lisansı için

3.600 (üçbinaltıyüz) TL

Taşıma lisansı

 

Demiryolu için

3.600 (üçbinaltıyüz) TL

Denizyolu için gemi başına

3.600 (üçbinaltıyüz) TL

Bayilik lisansı için

3.600 (üçbinaltıyüz) TL

 

Süre Uzatımı (Vize): Lisans alma bedelinin yüzde 50’si.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli (01.04.2020-31.03.2021 dönemi için): 35.200 (otuzbeşbinikiyüz) TL

Tarife onayı: 0 (sıfır) TL

Kupon Hizmeti izin bedeli: 68.500 (altmışsekizbinbeşyüz) TL.

LPG Piyasası

Lisans alma bedeli

LPG dağtıcı lisansı için

349.000 (üçyüzkırkdokuzbin) TL

LPG depolama lisansı için

35.200 (otuzbeşbinikiyüz) TL

LPG Tüpü İmalatı lisansı

23.500 (yirmiüçbinbeşyüz) TL

LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı

4.800 (dörtbinsekizyüz) TL

LPG taşıma lisansı

 

Boru hattı ile taşıma

6.100 (altıbinyüz) TL

Demiryolu için

6.100 (altıbinyüz) TL

Denizyolu için gemi başına

6.100 (altıbinyüz) TL

LPG otogaz bayilik lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

 

Lisans Sureti: 2.350 TL (ikibinüçyüzelli) TL

Lisans Tadili:

Dağıtıcı lisansı tadil bedeli

7.000 (yedibin) TL

LPG Depolama lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

LPG tüpü İmalatı lisansı için

6.100 (altıbinyüz) TL

LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı

2.300 (ikibinüçyüz) TL

LPG taşıma lisansı

 

Boru hattı ile taşıma

4.650 (dörtbinaltıyüzelli) TL

Demiryolu için

4.650 (dörtbinaltıyüzelli) TL

Denizyolu için gemi başına

4.650 (dörtbinaltıyüzelli) TL

LPG otogaz bayilik lisansı için

3.500 (üçbinbeşyüz) TL

 

Yasal sürelerden sonra yapılan lisans tadil başvurularında; LPG tüpü imalatı lisansı için, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı için, LPG taşıma lisansı için, LPG otogaz bayilik lisansı için lisans alma bedeli kadar, LPG dağıtıcı lisansı için ve LPG depolama lisansı için ise lisans tadil bedelinin 5 katı kadar ödeme yapılacak.

Süre Uzatımı (Vize): Lisans alma bedelinin yüzde 50’si.

 

 

2020 Yılı için Uygulanacak Katılma Payı Oranları

EPDK aynı toplantıda Petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanacak katılma payı oranlarını da belirledi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2020 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satış tutarının binde biri olarak belirlendi.

Kurum tarafından, petrol ve LPG piyasasında katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar ise 31/12/2019 tarihli TC Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2 milyon doları aşmayacak şekilde hesaplanacak.

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası