Duyurular


2020 Yılı Para Cezaları

EPDK’nın petrol, LPG, doğal gaz ve elektrik piyasalarında 2020 yılında uygulayacağı idari para cezaları belirlendi. Buna göre, Kurul'un 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulayacağı idari para cezası tutarları yüzde 22,58 oranında artırıldı.

Petrol Piyasasında Uygulanacak Cezalar:

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

2.451.600-12.258.000

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

1.532.250-7.661.250

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

674.190-3.370.950                  

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

153.225-766.125

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi   (ton başına)

306

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına)

306

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi

134.838-674.190

 

Diğer İdari Para Cezaları

Bayilik lisansı sahipleri tarafından, 5015 sayılı Kanunun 19. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinin ihlali halinde a bendinde yer alan cezaların yarısı, ulusal marker ekleme işlemlerinde nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise aynı maddenin dörtte biri oranında ceza uygulanacak.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19. Maddesinin birinci fıkrasının d bendinin ihlali halinde, 61.290 TL’den az olmamak ve 122.580 TL’yi geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

LPG Piyasasında Uygulanacak Cezalar:

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

612.900-12.258.000

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

306.450-3.370.950

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

122.580-612.900

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

122.580-612.900

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

306

16 ncı maddenin ikinci fıkrası

12.258-61.290

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası