Duyurular


2022 Yılında Uygulanacak Cezalar Yüzde 36,20 Artırıldı

EPDK’nın petrol, LPG, doğalgaz ve elektrik piyasalarında 2022 yılında uygulayacağı idari para cezaları belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası tutarları yüzde 36,20 oranında artırıldı.

Petrol Piyasasında Uygulanacak Cezalar:

Diğer İdari Para Cezaları

Bayilik lisansı sahipleri tarafından, 5015 sayılı Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasının a bendinin ihlali halinde a bendinde yer alan cezaların yarısı, ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise aynı maddenin dörtte biri oranında ceza uygulanacak.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasının d bendinin ihlali halinde, 91 bin 81 TL’den az olmamak ve 182 bin 163 TL’yi geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

LPG Piyasasında Uygulanacak Cezalar:

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası