Duyurular


2024 Yılında Uygulanacak Cezalar

EPDK’nın petrol, LPG, doğalgaz ve elektrik piyasalarında 2024 yılında uygulayacağı idari para cezaları belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası tutarları yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 oranında artırıldı.

5015 SAYILI KANUNUN 19'UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

12.870.021-64.350.125

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

8.043.757-40.218.826

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

3.539.253-17.696.280

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

804.371-4.021.876

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına)

1.598

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına)

1.598

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi

707.843-3.539.253

 

Diğer İdari Para Cezaları

Bayilik lisansı sahipleri tarafından, 5015 sayılı Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasının a bendinin ihlali halinde a bendinde yer alan cezaların yarısı, ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise aynı maddenin dörtte biri oranında ceza uygulanacak.

Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezasının onda biri kadar para cezası uygulanacak.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasının d bendinin ihlali halinde, 321 bin746 TL’den az olmamak ve 643 bin 498 TL’yi geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

LPG Piyasasında Uygulanacak Cezalar:

5307 SAYILI KANUNUN 16'NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

3.217.504-64.350.125

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

1.608.746-17.696.280

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

643.498-3.217.504

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

643.498-3.217.504

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.598

16 ncı maddenin ikinci fıkrası

64.344-321.746

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası