Duyurular


21. Olağan Genel Kurul Duyurusu

GENEL KURUL DUYURUSU

 

 

 

Sendikamızın 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem çerçevesinde 16 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09:00 itibariyle Eski Yıldız Cad. No: 20 Kat 4 Beşiktaş – İstanbul adresindeki merkez binasında, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 23 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09:00 itibariyle Barbaros Bulvarı No: 145 Beşiktaş – İstanbul adresindeki Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de yapılacaktır.  

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin Toplantıya Katılımını Önemle Rica Ederiz.

Saygılarımızla,

TABGİS YÖNETİM KURULU

  

-21. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ -

 

1)      Açılış ve Yoklama

2)      Başkanlık Divanı Seçimi

3)      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4)      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

5)      Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Okunması

6)      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

7)      Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Görüşülmesi

8)      Yönetim Kurulu’nun İbrası

9)      Denetleme Kurulu’nun İbrası

10)    Disiplin Kurulu Raporu’nun Görüşülmesi

11)  Ana Tüzük’ün 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na uygunluğunun sağlanması için zorunlu tadilinin yapılması ile bunların dışında yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması

12)    Taşınır ve Taşınmaz  mal satın alınması, mevcut taşınırlar ile sendikaya ait olan Eski Yıldız Cad. Deniz İş Merkezi No: 20 Kat 4 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan ve tapuda İstanbul ili Beşiktaş ilçesi 61 pafta 241 ada 12 Parselde kain 17, 18 ve 19 no’lu bağımsız bölümlerin satılması veya üçüncü şahıslara kiralanması, gereğinde sendika merkezinin İstanbul ili dahilinde taşınması ve gerekli olabilecek kira sözleşmelerinin imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve karar alınması

13)    Gelecek Dönem Bütçe Teklifinin görüşülerek karara bağlanması

14)    Dilek ve Temenniler

15)    Sendika Organlarının Seçimi

16)    Kapanış

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası