Duyurular


ADR' ye geçiş 01/01/2011 tarihine ertelendi

10 Temmuz 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27284
YÖNETMELİK
Ulaştırma Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.”
             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
31/3/2007
26479
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
15/6/2008
26907
 

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası