Duyurular


Benzin ve Motorin Ürünlerinde Kükürt Oranının Teknik Düzenlemeye Uygunluğu'na Cezai Yaptırım Uygulanmaması İçin verilen Süre 31/12/2009'a Kadar Uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03/11/2008 tarihli toplantısında; 30/06/2009 tarihine kadar bayilerden alınacak numunelere ilişkin olarak tanzim edilecek muayene raporlarında; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içeren ve beher kilogramındaki kükürt miktarı 50 mg aşmayan; benzin türleri ile Motorin için, sadece kükürt özelliğinin ilgili teknik düzenlemede yer alan değeri karşılamadığının tespiti halinde, muayene raporuna konu benzin türleri ile Motorin’in teknik düzenlemelere uygun addedilerek, sorumluları hakkında idari para cezası veya idari yaptırım uygulanmaması için verilen sürenin altı ay daha uzatılarak 31/12/2009'a ötelendiği bildirildi.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası