Duyurular


Otobiodiel Teknik Düzenlemesine İlişkin Duyuru

 DUYURU

            Otobiodizel’in temel gereklerini belirleyen teknik düzenleme tebliğinin, anılan tebliğde atıf yapılan standardın revizyonu nedeniyle değiştirildiği, bu nedenle “Otobiodizel’e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 18)” nin de, 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 21/11/2009 tarih ve 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bilinmektedir.
Düzenleme kapsamında, 01/01/2010 tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek ve piyasada dolaşabilecek otobiodizelin özelliklerinin, anılan teknik düzenleme eki standartta yer alan değerlere uygun olması, halen satıcılarda bulunan otobiodizelin ise anılan tarihe kadar tasfiye edilmesi ve de satış mahallerinde bulundurulmaması gerekmektedir.
Yeni düzenleme ile akaryakıt olarak kullanılacak otobiodizel ile motorinlere harmanlanabilecek Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME) anılan tarihte tefrik edilecektir. Günümüzde olduğu üzere, harmanlama işlemlerinde otobiodizel de kullanılabilecektir, ancak, harmanlamada motorinlerin teknik özelliklerini bozmayacak başka YAME’ler de kullanılabilecektir. Harmanlama ürünü olarak kullanılacak YAME’ler anılan tarih itibarıyla teknik düzenleme kapsamı dışına çıkarılacaktır.
Harmanlamanın, sadece rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabileceği bilindiğinden, bu kişilerce temin edilecek YAME’lerin motorinlerin teknik özelliklerini bozmayacak özelliklere ve yeterli şart ve seviyede ulusal markere sahip olması gerekmektedir.
      İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası