Duyurular


PETDER Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Bir Basın Duyurusu Yayımladı

 
BASIN BİLGİ NOTU    
 
 
Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatları ve bu fiyatların oluşumu ile ilgili birçok konu basın tarafından kamuoyunun gündemine getirilmiş ve özellikle petrol sektörünün tutumu ile ilgili kamuoyuna ciddi bir araştırma ve incelemeye dayanmayan gerçek dışı ve yanıltıcı bazı bilgiler sunulmuştur. Ürün cinsleri, piyasa yapıları, maliyet sistemleri ve vergi seviyeleri açısından birbirinden çok farklı ülkelerden yanlış örnekler alınarak yapılan karşılaştırmalar veya benzin, motorin gibi ürünlerin uluslararası fiyatlarına ilişkin doğru olmayan rakamların yayınlanması sonucunda ciddi bir bilgi kirliliği oluşmuştur.   Bu tür kamuoyunu yanıltıcı haber ve yorumların sadece sektörümüze değil ülkemize zarar verir bir şekle dönüştüğünden Derneğimiz kamuoyunun aydınlatılmasını gerekli görmüştür.  
 
Bilindiği üzere, Türkiye petrol piyasası 2005 yılı başında serbest piyasa uygulamasına geçmiş ve bu süreç içinde hem ülkemiz, hem de sektörümüz çok önemli atılımlar yapmıştır. Bu olumlu gelişmeler sadece akaryakıt sektörüne değil, ülkemizin başta enerji sektörü olmak üzere birçok sektörüne önemli kazanımlar getirmiştir. Bu önemli kazanımların başında son beş yıl içinde, dolaylı vergi gelirlerinde sağlanan yıllık  %10’un üzerindeki artış gelmektedir. Akaryakıt dağıtım sektörü yılda 26 milyar TL’yi aşan dolaylı vergi gelirini ve toplam 62 milyar TL’ye ulaşan büyüklükte, çok ciddi iş gücü barındıran ve sürekli istihdam yaratan bir sektörün gerekli finansmanını sağlamaktadır.
 
Ülkemiz dağıtım sektöründe akaryakıt fiyatları rekabetçidir ve tamamen serbest piyasa koşullarında ve tam bir rekabet ortamı içinde gelişmektedir. Sektörde hem hizmetlerde, hem de fiyatlarda iskonto, promosyon ve vade olarak yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.
 
Doğru kaynaklar kullanılarak doğru teknik analizler yapıldığında Türkiye'deki vergi hariç pompa fiyatlarının, ülkemize özgü farklılıklar dikkate alındığında,  Akdeniz piyasaları paralelinde hareket ettiği açıkça görülecektir. Özellikle dağıtım sisteminde Avrupa ülkelerindeki maliyete etki eden unsurlar ile Türkiye’deki unsurlar yapısal olarak farklıdır. Bu yapısal farklılıkların başında Türkiye’de vergilerin ve faizlerin yüksekliği ve verginin rafineriye peşin olarak ödenmesi sonucu karşılanmak zorunda kalınan finansman yükü gelmektedir. Buna ilave olarak ithalatın son derece bürokratik ve maliyetli olması, ulusal stok, ulusal marker, yazar kasa, zorunlu otomasyon vb.. gibi mukayese edilen ülkelerde olmayan ve bir kısmı petrol piyasası kanunundan kaynaklanan yapısal farklılıklar da söz konusudur. Nitekim bu durumun bir sonucu olarak birçok dağıtım şirketince ilan edilen resmi net karların toplam ciroya oranı ortalama %1-2 gibi birçok sektörle ile mukayese edildiğinde son derece düşük bir seviyede kalmaktadır.   
 
Bugün itibarı ile ülkemizdeki akaryakıtların pompa fiyatlarının % 84 ila 87'sinin ürünün rafineri çıkış fiyatı ve dolaylı vergiler oluşturmaktadır.  Geriye kalan brüt % 13 ila 16'lık bölümünün içinde ise rafineriden bayiinin pompasına kadar olan tüm hizmetler, yatırımlar, işletme giderleri, zorunlu yasal giderler ve dağıtıcı ve bayiinin ticari karları ile sektörün rekabet ortamı içinde yaptığı iskonto, promosyon vb gibi pazarlama yatırımları vardır. Basın ve yayın kuruluşları tarafından şirketler nezdinde yapılacak araştırma ve görüşmelerle, bu genel bilgilerin haricinde, kapsamlı verilere ulaşılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesinin önemli olduğu kanısındayız.      
 
Tüm bu hususlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sektörümüzce açıklanmış bulunmaktadır. Ayrıca rekabet unsurlarından taviz vermeden doğan hassasiyetlerin giderilebilmesi için son günlerde bir çok şirket brüt kar paylarından anlamlı fedakarlıklar yapmışlardır.
 
Doğru rakam ve bilgiler kullanılarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda Türkiye’deki vergisiz pompa fiyatlarının yakınımızdaki Avrupa Akdeniz ülkeleri ile paralel seyrettiğinin görüleceğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz,
 
 
Petrol Sanayi Derneği
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası