Duyurular


PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞI İLE YAPILAN BİLDİRİMLERDE ELEKTRONİK İMZA KULLANILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, Petrol Piyasası Bilgi Sistemi aracılığı ile internetten yapılan tüm bildirimler Portal aracılığıyla yazdırılmakta ve yazdırılan söz konusu beyanlar gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanarak Kuruma ibraz edilmektedir.

Gerek işlemlerin hızlılığı, gerekse de bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla; 04/01/2010 tarihinden itibaren Petrol Piyasası Bilgi Sistemine giriş ve beyan imza işlemleri elektronik imza kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen işlemleri tamamlayıp ilgili belgeleri Kurumumuza ibraz etmeyen kişilerin Petrol Piyasası Bilgi sistemine girişi mümkün olmayacak ve yazılı olarak yapılacak bildirimler de kabul edilmeyerek yapılmamış sayılacaktır.
Bu nedenle, 23/12/2009 tarihine kadar;
  • Sistemi kullanmakta olan bildirim yapmakla yükümlü lisans sahiplerince elektronik imza atma konusunda yetkili veya yetkilendirilmiş kişilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından veya Türkiye’de mobil imza hizmeti sunan GSM operatörlerinden nitelikli elektronik sertifikalarını temin etmeleri
 ve
  • Bildirimlerin lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerce yapılması durumunda;
Dilekçe ekinde lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalı taahhütname ile noter onaylı yetki belgesinin,
  • Bildirimlerin imza veya yetki devri ile lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler adına yapılacak olması durumunda;
Dilekçe ekinde lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler ile imza veya yetki devri yapılan kişi/kişilerin imzalarının yer aldığı taahhütname ve yetkilendirilen kişi/kişilere ait “elektronik ortamda bildirim” konusunda imza veya yetki devrine ilişkin noter onaylı belgenin
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
Elektronik imza ve nitelikli elektronik sertifika edinme konusunda detaylı bilgi için;
[1] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Elektronik İmza’ya ilişkin sayfası, http://www.btk.gov.tr/bt/elektronikimza.htm
[2] Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının Listesi, https://www.btk.gov.tr/bt/elektronikimza.htm
[3] Avea Mobil İmza
adreslerinden bilgi alınabilir.
© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası