Duyurular


Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2011 Yılında Uygulanacak Lisans Bedelleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

 
 
KURUL KARARI
 
Karar No : 2950                                                                              Karar Tarihi : 21.12.2010
                                    
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2010 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2011 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
 
            Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2011 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
           
a)        Lisans alma bedeli:
 
                LPG Dağıtıcı lisansı için                                                                                        150.000.- (yüzellibin)TL
                LPG Depolama lisansı için                                                                                    15.000.- (onbeşbin)TL
                LPG Tüpü İmalatı lisansı                                                                                        10.000.- (onbin) TL
                LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı                                                  2.000.- (ikibin) TL
                LPG Taşıma lisansı
                           - Karayolu için                                                                                                   2.500- (ikibinbeşyüz) TL
                           - Boru hattı ile taşıma                                                                                      2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
                           - Demiryolu için                                                                                                         0.- (sıfır) TL
                           - Denizyolu için gemi başına                                                                          2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
 LPG Otogaz Bayilik lisansı için                                                                                2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
 
b)     Lisans sureti:                                                                                                                1.000.- (bin) TL
 
c)      Lisans tadili: 
                 
                LPG Dağıtıcı lisansı için Lisans alma bedelinin %2’si olan                              3.000.-(üçbin) TL
                LPG Depolama lisansı için                                                                                       2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
                LPG Tüpü İmalatı lisansı için                                                                                    2.500.- (ikibinbeşyüz) TL
    LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı                                                1.000.- (bin) TL
                LPG Taşıma lisansı         
- Karayolu için                                                                                           2.000.- (ikibin) TL
- Boru hattı ile taşıma                                                                              2.000.- (ikibin) TL
- Demiryolu için                                                                                         2.000.- (ikibin) TL
- Denizyolu için gemi başına                                                                  2.000.- (ikibin) TL
                LPG Otogaz Bayilik lisansı için                                                                                  1.500.- (binbeşyüz) TL
 
d) Süre uzatımı (vize)                                              Lisans alma bedelinin % 50’si
 
Madde 2- Bu Karar 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası