Duyurular


TABGİS 22. Olağan Genel Kurul Duyurusu

GENEL KURUL DUYURUSU

Sendikamızın 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem çerçevesinde 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 09:00 itibariyle Küçükbakkalköy Mahallesi Serdar Sokak Gökmenoğlu Plaza No:2 Kat:3 D:6 Ataşehir – İstanbul adresindeki merkez binasında, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 09:00 itibariyle Küçükbakkalköy, Kayışdağı Caddesi No:3 Ataşehir/İstanbul adresindeki İstanbul Marriott Hotel Asia’da yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Toplantıya Katılımını Önemle Rica Ederiz.

Saygılarımızla,

TABGİS YÖNETİM KURULU

-22. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ-

1)      Açılış ve Yoklama

2)      Başkanlık Divanı Seçimi

3)      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4)      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

5)      Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Okunması

6)      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

7)      Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Görüşülmesi

8)      Yönetim Kurulu’nun İbrası

9)      Denetleme Kurulu’nun İbrası

10)    Disiplin Kurulu Raporu’nun Görüşülmesi

11)    Taşınır ve Taşınmaz  mal satın alınması, mevcut taşınırlar ile sendikaya ait olan Eski Yıldız Cad. Deniz İş Merkezi No: 20 Kat 4 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan ve tapuda İstanbul ili Beşiktaş ilçesi 61 pafta 241 ada 12 Parselde kain 17, 18 ve 19 no’lu bağımsız bölümlerin satılması veya üçüncü şahıslara kiralanması, gereğinde sendika merkezinin halihazırda bulunan adresinden İstanbul ili dahilinde taşınması ve gerekli olabilecek kira sözleşmelerinin imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi ve karar alınması

12)    Gelecek Dönem Bütçe Teklifinin görüşülerek karara bağlanması

13)    Dilek ve Temenniler

14)    Sendika Organlarının Seçimi

15)    Kapanış

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası