Duyurular


TABGİS, Tavan Fiyat Kararına Karşı Dava Açtı

EPDK'nın almış olduğu tavan fiyat kararına karşı 10 Temmuz 2009 Cuma günü yürütmeyi durdurma davası açılmıştır.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası