Haberler


Buhar Geri Kazanım Ünitesi Kurma Zorunluluğu Ertelendi
13 Şubat 2024

Akaryakıt istasyonlarının da kurmak zorunda olduğu buhar geri kazanım sistemi uygulamasında erteleme yapıldı. 2018 yılında Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre yıllık 100 m3 ve üzerinde benzin satışı olan akaryakıt istasyonları ile tüm terminal ve tankerlerde sistemin kurulumu zorunlu hale getirilmişti.

Ancak, söz konusu sistemin hem yüksek maliyeti hem de kurulum aşamasındaki teknik sorunlar ile ayrıca akaryakıt istasyonlarında tadilat ruhsatıyla ilgili yaşanması muhtemel tüm sorunları kapsayan ve aralarında TABGİS’in de olduğu sektörel sivil toplum örgütleriyle birlikte TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafından bir rapor hazırlanmış ve uygulamanın ertelenmesi talep edilmişti. Sektörün talebine yönelik uzun süredir yapılan görüşmelerden sonra Yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle BGK sistemi kurması gereken yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için önceden yıllık 100 m3 olan sınır değer 500 m3’e çıkarıldı. Yerleşim yeri ise, akaryakıt istasyonlarının koordinatları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek istasyonlar olarak tanımlandı.

Bu istasyonlarda BGK sistemi kurulumu için 2023 yılında başlayan yükümlülük 1/1/2030 olarak belirlenirken, bu süreden önce istasyonlarda  yapı ruhsatına tabi esaslı bir tadilat yapılması halinde tadilatla birlikte sistemin kurulması zorunlu hale getirildi. Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonlarında ise süre 1/1/2032’ye ertelendi.

Yönetmelik değişikliği ile ayrıca tankerlerdeki “üstten dolumlu” ibareleri çıkarılarak alttan dolum şartı tekrar getirildi. Sektör temsilcileri tarafından tankerlerin üstten dolumlu olmasının hem sistemden istenilen randımanın sağlanamayacağı hem de sağlık-emniyet-çevre kuralları çerçevesinde sakıncalı olabileceği gerekçesiyle çıkarılması önerilmişti. Tankerlerin benzin ve naftanın boşaltılmasından sonra kalan buharın yine tanker içerisinde tutulmasını sağlayıp, terminallerde ve/veya akaryakıt istasyonlarında bulunan depolama tanklarından kaynaklanan buharları da alıp muhafaza edecek şekilde tasarlanması ve çalıştırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu zorunluluğa uygun hale getirilmeleri için mevcut karayolu tankerlerine 1/1/2030 tarihine kadar süre verildi.

TABGİS Başkanı Murat Bilgin, çok uzun yıllar boyunca sektörün gündeminde yer alan BGK sisteminin kurulum zorunluluğunun ertelenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Bilgin, ertelemeyle ilgili sektörün gerekçelerini dikkate alarak sağduyulu bir yaklaşım gösteren Çevre Bakanlığı’na ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nezdinde tüm ilgililere teşekkür ettiğini söyledi.

İstasyonların alt yapısında mevcut haliyle de çevreye duyarlı donanımların bulunduğunu vurgulayan TABGİS Başkanı, özellikle akaryakıt bayilerinin günün ekonomik koşulları altında maliyeti yüksek yatırımları karşılayabilecek durumda olmadığını, şu anda bayi giderinin gelirin iki katını aştığını ve bayilerin bu sorunlarının çözülmediği müddetçe herhangi bir yatırıma katlanılabilecek bir noktada olunmadığını sözlerine ekledi.

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası