Haberler


Sigorta Kefalet Senedi 531 Sayılı Tebliğ'e Alındı
7 Ekim 2023

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilerek sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesi sağlanmış, genel düzenleme olması nedeniyle petrol ve LPG piyasasındaki teminat yükümlülüğü de kapsama dahil olmuştu.

Anılan düzenleme bu defa petrol ve LPG piyasalarındaki teminat yükümlülüklerini doğrudan düzenleyen 531 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne de alınarak bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Diğer yandan 531 sayılı VUK Tebliğ’inde başka değişiklikler de yapıldı.

Devam Eden Bir Vergi İncelemesi Yoksa Teminat İade Edilecek

Yapılan düzenlemeyle, faaliyetin sona ermesi, teminat verilen lisansların yenilenmemesi, lisansın sonlandırılması veya iptal edilmesi hallerinde lisans sahiplerinden alınan teminat, vergi borcunun ve hakkında devam eden bir vergi incelemesinin bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Vergi Dairesi EPDK’ya Elektronik Ortamda da Bildirim Yapabilecek

Teminat vermekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen mükelleflere ilişkin bilgiler, ilgili vergi dairesi tarafından gerekli işlemlerin yapılması için EPDK’ya bir yazıyla veya elektronik ortamda bildirilecek.

 

 

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası