Haberler


TABGİS Teminat Verme Süresinin 3 Ay Uzatılması Talebinde Bulundu
13 Mayıs 2024

TABGİS tarafından, akaryakıt ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren bayilerin 31 Mayıs 2024 tarihine kadar vergi dairelerine vermeleri gereken teminatlar için süre uzatımı ve yeniden düzenleme talebinde bulunuldu.

TABGİS Başkanı Murat Bilgin, kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin 6 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla birlikte vergi dairesi tarafından teminatın buradaki ciroya göre hesaplanıp bayilere bildirilmesi ve sürecin tamamlanması için yeterli süre olmadığını söyledi. Bilgin, sadece tutarın hesaplanması değil, gayrimenkul olarak verilecek teminatlar için de değerlemenin zaman aldığını, ayrıca bankaların teminat mektubu için kredi tahsis işlemleri ile uyumlu mükellef incelemelerinin geçmiş dönemlerdeki tecrübelere göre hemen tamamlanamadığını belirterek teminatın verilmesi için 3 aylık erteleme talebinde bulunduklarını söyledi.

“Uyumlu mükellef şartlarını sağlamak zor, kaybetmek kolay”

Uyumlu mükellef şartlarının oldukça zor olduğunu, akaryakıt sektöründe de bu şartları sağlayan ancak şartlar ağır olduğu için çok basit nedenlerle bu haklarını kaybeden birçok bayi bulunduğunu belirten Bilgin, işletmeler ne kadar dikkatli ve özenli davransalar da örneğin bir vergi zamanında ödenmiş olsa bile beyanname bir gün geç verildiyse uyumlu mükellef halinin sona erebildiğini, bazı vergi beyannamelerinin de pişmanlıkla verilmesinin mümkün olmadığından basit ve madden devlete herhangi bir kaybı olmayan hatalardan dolayı bu hakkın çok kolay kaybedilebildiğini söyledi.

“Bayiler, teminat yükümlülüğünü yerine getirmede zorlanıyor”

Bilgin, akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle teminat tutarlarının karşılanması güç seviyelere çıktığını, bankaların önceden de ağır olan kredi ve teminat koşullarının günümüzde daha da ağırlaştığını belirterek, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptıkları görüşmelerde mevcut ekonomik koşullar altında teminat yükümlülüğünü kolaylaştırıp bayilerin nefes almasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını istediklerini söyledi. Bunlardan en önemlisinin ise, teminat tutarının uyumlu mükellef olunması koşuluyla iki yıl sabitlenmesi olduğunu kaydetti.

“Teminat Oranı Düşürülmelidir”

Bilgin, teminat tutarlarının hesaplanmasında olağanüstü koşullara göre şartların da güncellenmesi gerektiğini, yükümlülüğün ilk çıktığı zamanla bugün arasında ciddi bir fark olduğunu, bu nedenle teminat tutarının ciro üzerinden % 1 oranında değil, en az yarım puan azaltılarak hesaplanmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

“Lisans Dışındaki Faaliyetlerden Teminat Alınması Haksızlıktır”

TABGİS Başkanı, aynı unvan altında farklı iş kolunda faaliyeti bulunanların bu faaliyetlerinin de ciroya dahil edildiğini, oysa bu yükümlülüğün akaryakıt sektöründe olmasına rağmen farklı bir sektörde ama aynı unvanla ticaretini sürdüren bayilerden ödemeleri gerekenin çok üzerinde teminat alındığını ve bunu uygulamanın en başından beri haksızlık olarak değerlendirdiklerini söyledi.

 

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası