Haberler


Elektronik Kayıt Üniteli Eski Nesil Pompa Yazarkasaların Devir ve Satış Yasağı ile Geçiş Süreleri 6 Ay Uzatıldı
29 Aralık 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 24 Mart 2021 tarihinde yayımlanan 527 no’lu Tebliğ ile akaryakıt istasyonlarında kullanılan yazarkasaların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirilmesine karar verilmişti.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan; EKÜ’süz eski nesil pompa ÖKC’lerin Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, EKÜ’lü eski nesil ÖKC’lerin ise 1/1/2022 tarihinden itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri ile bunların üretimi, ithali, mühürlenmesi de yasaklanmıştı. Bugün yapılan duyuru ile devir ve satış yasağı 30/6/2022’ye kadar uzatıldı.

Bununla birlikte, 1/1/2022’den itibaren yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında devir dahil yeni şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği, şube işyerinin açıldığı veya devir tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yeni nesil ÖKC’lerin kullanılması zorunluluğuna ilişkin düzenlemede de başlangıç tarihi 30/6/2022 olarak belirlendi.   

EKÜ’lü eski nesil pompa ÖKC’ler Tebliğin yürürlük tarihi olan 24/3/2021 ile 30/6/2022 tarihi arasında satın alınmışsa bunların 31/12/2023 tarihine kadar yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi gerekiyor.  

İlgili Duyuru İçin Lütfen Tıklayınız

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/29122021duyuru.pdf

Önceki habere ve ilgili Tebliğ’e ulaşmak için lütfen tıklayınız

http://tabgis.org.tr/haberler/yeni-nesil-pompa-odeme-kaydedici-cihazlara-gecis-2022de-basliyor/2021-03-24

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-12.htm

© 2019 Her hakkı saklıdır. Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası